,

ආක්ටා හෙවත් කඳුකර යෝධයා

රු250.00

  • Author : තත්සරණි සතරසිංහ 
  • Adam Blade Arcta – The Mountain Giant (by Beast Quest) මෙම ⁣කෘතියේ සඅංහල පරිවර්තනයකි
  • Publisher : Samanthi Publisher
  • First Edition 2013
  • ISBN : 978-955-0084-61-6
  • 71 Pages

Availability: 2 in stock

Spread the love

Author : තත්සරණි සතරසිංහ 

Adam Blade Arcta – The Mountain Giant (by Beast Quest) මෙම ⁣කෘතියේ සඅංහල පරිවර්තනයකි

Publisher : Samanthi Publisher

First Edition 2013

ISBN : 978-955-0084-61-6

71 Pages

 

ගිගුරුම් හඬ නගමින් නාය යන්නට පටන් ගත්තා ටොම් හිටියේ අනතුරු අබියස. වැඩිදුර නොසිතූ ඔහු ආක්ටා ගේ උරහිස මතට පැන්නා. ආක්ටා ගොරවමින් දඟලන්ට වුනා. එක්වරම…….

 

ආක්ටා හෙවත් කඳුකර යෝධයා සිටි බිමත් නායට හසු වුනා. ආක්ටා සහ ටොම් තෙරක් නොපෙනන ප්‍රපාතයට විසිව ගියා .

#AktaHewathKandukaraYodaya #ThathsaraniSatharasinghe #SinhalaPoth #SinhalaPariwarthana

 

Weight 0.097 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ආක්ටා හෙවත් කඳුකර යෝධයා”

Your email address will not be published.