, , ,

අල්ලපු ගෙදර පිරිමි ළමයා

රු450.00

  • Author: කුමාර සිරිවර්ධන
  • THE BOY NEXT DOOR  ( by Enid Blyton කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher: Susara Publishers
  • First Edition 2020
  • ISBN 978-955-33-1134-4
  • 207 Pages

Availability: 2 in stock

Author: කුමාර සිරිවර්ධන

THE BOY NEXT DOOR  ( by Enid Blyton) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher: Susara Publishers

First Edition 2020

ISBN 978-955-33-1134-4

207 Pages

රතු ඉන්දියානුවකු ලෙස වෙස්වලාගත් අල්ලපු ගෙදර පිරිමි ළමයා සමඟ මිතුරු වීම පහසු වූයේ නැත. මිතුරු වූ පසු දැනගන්නට ලැබුණේ ඔහුගේ බාප්පා ඔහු පැහැරගන්නට උත්සාහ දරන බවය. මිතුරු මිතුරියෝ එක්ව අල්ලපු ගෙදර පිරිමි ළමයා ආරක්ෂා කරගන්නට ක‍ටයුතු කළහ.

#AllapuGedaraPirimiLamaya #KumaraSiriwardhana #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.247 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අල්ලපු ගෙදර පිරිමි ළමයා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *