,

අරලියමල් ආරාමය

රු550.00

  • Author: ජයසේන ජයකොඩි
  • Publisher:  Dayawansa Jayakody & Company
  • Seventh Batch 2022
  • ISBN 978-955-686-341-3
  • 238 Pages

Out of stock

Author: ජයසේන ජයකොඩි

Publisher:  Dayawansa Jayakody & Company

Seventh Batch 2022

ISBN 978-955-686-341-3

238 Pages

“ උන්නාන්සේ තොට මේ අහවල් වැඩේ කළා නම් මෙතෙන්ට වඩීද ?

උන්නාන්සෙගෙ මූණ දැක්ක ගමන් මාව දැපනය වැටුනා. ”

“ ඒක තමා මට උනෙත්….”

“ මේකි කන්න එපැයි මේ කියන කතාවට. තොට හෙණ හත ගහනවා බොල ”

“ අම්ම ඉතින් හාමුදුරැවන්ගෙන් අහල බලන්නකො ඇත්ත. ඉවරයිනෙ”

“ තෝ අපට පටලෝනවා. නූල් බෝලේ වගෙ පටලෝනවා. ”

“ පටලවාගෙන තියෙන්නෙ අම්මලානේ. මම ඔව් කියනවා. අම්මල නෑයි කියනවා.

හාමුදුරුවන්ගෙන් අහන්නෙත් නැතිව. මම නෙ දන්නෙ වෙච්ච දේ. ඒ, වෙලාවල්වල

හාමුදුරුවන්ගෙ ඔය සිල් මොකුත් තිබුනෙ නෑ. ”

 

 

#AraliyaMalAramaya #JayasenaJayakody #SinhalaNawakatha #SinhalaPoth #නවකතා

Weight 0.260 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අරලියමල් ආරාමය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *