,

අයිරාංගිනි

රු200.00

  • Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ 
  • Publisher : Sarasa Publisher
  • Fifteenth Batch 2018
  • ISBN 978-955-0201-32-7
  • 93 Pages

Out of stock

Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ 

Publisher : Sarasa Publisher

Fifteenth Batch 2018

ISBN 978-955-0201-32-7

93 Pages

මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ විසින් ලියූ තුන්වැනි නවකතාව වන අයිරාංගිනි 1923 දී පළවිය. සමකාලීන නවකථාවල පිළිබිඹු වූ එකාකාර දෘෂ්ටියන් තරමක් මිදී ඇති මේ නවකතාව ඛේදවාචකයකින් අවසන් වෙයි. 20 වැනි සියවසේ මුල් භාගයේ ශ්‍රී ලාංකික සමාජ සිරිත් විරිත් හා මනුෂ්‍ය ස්වභාවයන්හි පිළිබිඹුවක් මේ නවකතාව තුළ දැක්ක හැකිය. 

#Airangani #MartinWickramasinghe #Sinhalapoth #

 

Weight 0.120 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අයිරාංගිනි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *