,

අම්මා

රු1,290.00

  • Author: මක්සිම් ගොර්කි 
  • Publisher : Susara Publisher 
  • Eleventh Batch 2019
  • ISBN 978-955-006-568-4
  • 399 Pages

Availability: 4 in stock

Author: මක්සිම් ගොර්කි 

Publisher : Susara Publisher 

Eleventh Batch 2019

ISBN 978-955-006-568-4

399 Pages

 මැක්සිම් ගෝර්කිගේ ‘ අම්මා ’ නවකතාව තරම් පොදු ජන ජීවිතය කෙරෙහි බලපෑ තවත් සාහිත්‍ය කෘතියක් ජගත් සාහිත්‍යයේ නැති තරම් ය. එය දස ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනකායකගේ ඉරණම කෙරෙහි නියම ලෙස බලපෑවේ ය. 1905 පළමු වැනි රුසියානු විප්ලවය ඇති වූ කාලයේ දී ලියන ලද මෙම නවකතාව, ලෝක වාසීන් අතර ඉතාමත් ජනප්‍රිය විය. විදේශීය භාෂාවන් 127 කින් සහ සෝවියට් සමාජවාදී සමූහාණ්ඩු සංගමයට අයත් ජාතීන්ගේ භාෂාවලින් ද        ‘ අම්මා ’ පළ වී ඇත. එහි පිටපත් සංඛ්‍යාව කෝටියකට අධිකය. 

කතාව ලිවීම සඳහා ගොර්කි ආදර්ශ රූප වශයෙන් ගත්තේ ආන්නා කිරිලොව්නා සලෝමොවා සහ ප්යොතර් සලෝමොව්ය. මේ දෙදෙනාගේ ඡායාරූප හා ගෝර්කිගේ ඡායාරූප ද ලියවිලි ද මෙයට ඇතුළත් ය. 

#Amma #MaksimGorky #ParivarthanaNawakata 

 

Weight 0.505 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අම්මා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *