, , ,

අපේ ගම

රු250.00

  • Author: මාටින් වික්‍රමසිංහ
  • Publisher: Sarasa Publishers
  • Fifty Ninth Edition 2019
  • ISBN 978-955-0201-58-7
  • 119 pages

Out of stock

Author: මාටින් වික්‍රමසිංහ

Publisher: Sarasa Publishers

Fifty Ninth Edition 2019

ISBN 978-955-0201-58-7

119 pages

දකුණු පළාතේ ගමක වාසය කළ දරුවකුගේ සිතුම් පැතුම් වස්තු කොට ගත් අපේ ගම, පරිසරය, චරිත හා අත්දැකීම් විසින් ලංකාවේ කවරම ප්‍රදේශයක හෝ වෙසෙන ගැමි දරුවකුගේ අත්දැකීම් වලට සමාන වෙයි. ගස් කොළන්, ඇල දොල, ගංගා හා ගැමියන් ද සහිත ගමෙහි ජීව ලක්ෂණ දරුවකුගේ දෘෂ්ටියෙන් නිරීක්ෂණය කොට තිබීම අපේ ගම හි සජීව ගුණයට හේතු වී තිබේ.

1940 වසරේදී පළමු වරට මුද්‍රණය වූ අපේ ගම සිංහල පාඨක ජනතාව අතර – විශේෂයෙන් ළමා පාඨකයන් අතර බෙහෙවින් ප්‍රචලිත වූ කතා සංග්‍රහයකි.

මේ වන විට පිටපත් ලක්ෂ ගණනක් දරුවන් අතට පත්ව තිබීමෙන් අපේ ගම පොත අත්පත් කොට ගෙන ඇති ජනප්‍රියතාව වටහාගත හැකිය.

#ApeGama #MartinWickramasinghe #ForKids #ReadingForKids

Weight 0.140 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අපේ ගම”

Your email address will not be published. Required fields are marked *