, ,

අපි මහලු වයසේ

රු500.00

  • Author : අනුල ද සිල්වා
  • Publisher : M.D Gunasena Publishers
  • Second Batch 2020
  • ISBN : 978-955-21-2914-8
  • 228 Pages

Out of stock

Author : අනුල ද සිල්වා

Publisher : M.D Gunasena Publishers

Second Batch 2020

ISBN : 978-955-21-2914-8

228 Pages

ඔයාව කවදාවත් අමතක කරන්න බැහැ. ඒත් මෙහේ හිටියොත් දුකයි පාළුයි.      සෝබෝන් ගිහින් වෙන කෙල්ලක් හොයා ගන්නවද?  නැහැ. සදහටම නැහැ. එතකොට අම්මගෙ බලාපොරොත්තු 

අම්ම තේරුම් ගනීවී. මොනවද ? ඇයි මං ආපහු බඳින්නෙ නැත්තෙ කියලා. අම්ම පව්. නෑ….

#ApiMahaluWayase #AnulaDeSilva #SinhalaPoth

Weight 0.274 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අපි මහලු වයසේ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *