, , ,

අදිසි මිනිසා

රු225.00

  • Author : H.G. Wells
  • A bridged from The Invisible Man  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher : M.D Gunasena Publishers
  • New Batch 2020
  • ISBN : 978-955-21-1703-9
  • 100 Pages

Out of stock

Author : H.G. Wells

A bridged from The Invisible Man  කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher : M.D Gunasena Publishers

New Batch 2020

ISBN : 978-955-21-1703-9

100 Pages

විශ්ව සාහිත්‍යයේ සුවිශේෂි සලකුණක් තැබූ The Invisible Man කෘතියේ සංක්ෂිප්ත සිංහල පරිවර්තනය වන මෙය, අපගේ සියුම් සිතුම් පැතුම් ඉතා සංවේදීව විනිවිද දකින අපූර්වත්වය ආත්මය කර ගත් සුන්දර නිර්මාණයකි.

මෙතන මිනිහෙක් නැ. නිකම්ම නිකං ඇඳුම් විතරයි.

#AdisiMinisa #HGWells #SinhalaPoth #SinhalaParivarthanaPoth

Weight 0.084 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අදිසි මිනිසා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *