සංසාරාරණ්‍යයේ උරුමක්කාරයා

රු600.00

  • Author – සයිමන් නවගත්තේගම
  • Publisher – ෆාස්ට් පබ්ලිෂන් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්
  • Third Batch 2016
  • ISBN 978-955-0256-07-5
  • 83 Pages

Availability: 2 in stock

Author – සයිමන් නවගත්තේගම

Publisher – ෆාස්ට් පබ්ලිෂන් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්

Third Batch 2016

ISBN 978-955-0256-07-5

83 Pages

ව්‍යාඝ්‍ර ධේනුව දැන් මගේ ලෙයට පුරුදු වී ඇත. මොහොතකට පෙර ඇගේ සහජ ස්වභාවය ඈ මනාව දත් විලිස්සා දැක්වූවා ය. සාගින්න අධික වන විට පෙර වූ සාරධර්ම උදාර සත්ත්ව ගතිගුණ වලට පවතින්නන්ට ඉඩක් නොවන්නේ ය. 

කෙසේ වුව ද මෙම අඳුරු ගැඹුරු ළිඳෙහි ශිෂ්ඨ ගතිගුණවලට පවතින්නට කොහෙත්ම ඉඩක් නොවන්නේ ය. සංසාරාරණ්‍යයේ දඩයක්කාරයාගේ දෙවන භාගය වන සංසාරාරණ්‍යයේ උරුමක්කාරයා නවකතාවෙන් හෙළිකරන්නට  අදහස් කරන්නේ වනාන්තරයේ ආරක්ෂිත භාවය නැමති උකුළ මත හොවිනා දරුවන්ට ද , ඇතැම් විටෙක මුහුණ දෙන්නට සිදු වන්නා වූ මාරාන්තික භීතිය පිළිබඳ අත්දැකීමකි. තම සිත කය සනහන්නා වූ වනාන්තරය ම මෙම මරණ භීතිය ද එම දරුවන් වෙත පමුණුවන්නේ ය.

#Sansararanyayeurumakkaraya  #Saimannawagaththegama #SinhalaPoth

Weight 0.111 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සංසාරාරණ්‍යයේ උරුමක්කාරයා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *