,

වෙල්ලස්සේ ජනවහර

රු980.00

  • Author : දඹගල්ලේ කේ.බී. රත්නායක 
  • Publisher : Sooriya Publishers
  • First Edition 2018
  • ISBN 978-955-656-461-7
  • 495 Pages

Availability: 3 in stock

Spread the love

Author : දඹගල්ලේ කේ.බී. රත්නායක 

Publisher : Sooriya Publishers

First Edition 2018

ISBN 978-955-656-461-7

495 Pages

මුඛ පරම්පරාගතව පැවත එන සාම්ප්‍රදායික විශ්වාසය, සිරිත්, විරිත්, ජනකථා සහ ජන භාෂාව යනාදිය ඔ්නෑම ජනවාර්ගික කණ්ඩායමක පැවැත්මෙහි ලා වඩාත් තීරණාත්මක වූ අංගෝපාංග වේ. කිසියම් මිනිස් කණ්ඩායමක ජීවන ක්‍රමය හා සම්බන්ධිත සම්ප්‍රදායික මූලයන් සහ එහි කොටසක් ලෙස ප්‍රවර්ධනය වූ නිර්මාණාත්මක ප්‍රකාශන ලෙස සැලකෙන ජනගීත, ජනනැටුම්, අත්කම් ආදී ක්‍රියාකාරකම් සියල්ල ඔපවත් වන්නේ ද ජන බස ඇසුරෙනි. දඹගල්ලේ කේ. බී. රත්නායක යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශය ජනවහර කෙරෙහි සුවිශේෂ ඇල්මක් දක්වන්නෙකි. වෙල්ලස්සේ ජනවහර නම් ග්‍රන්ථය වෙල්ලස්ස නම් ප්‍රදේශය ආශ්‍රීතව රචනා කරන ලද්දකි. 

#WellasseJanawahara #DabagallekbRathnayake #SinhalaPoth #SriLankaweIthihasaya

 

Weight 0.541 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වෙල්ලස්සේ ජනවහර”

Your email address will not be published.