,

මැරුවත් මැරුණේ නැති ෆිදෙල් කස්ත්‍රෝ

රු200.00

  • Author – ගාමිණී සමරසිංහ ගුණසේකර
  • Fidel Castro (by Heinemann Profiles) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher – Sunera Publishers
  • Second Batch 2015
  • ISBN 978-955-0079-18-6
  • 96 Pages

Out of stock

Spread the love

Author – ගාමිණී සමරසිංහ ගුණසේකර

Fidel Castro (by Heinemann Profiles) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher – Sunera Publishers

Second Batch 2015

ISBN 978-955-0079-18-6

96 Pages

ෆිදෙල් කස්ත්‍රෝ ගැන බොහෝ පොත පත ලියැවී තිබේ.එහෙත් ඔබ කියන්නට යන  මේ පොත ෆිදෙල් කස්ත්‍රෝ චරිතය ගැන ලියැවුණු සුවිශේෂී පොතකි. මේ පොතට පාදක වු සමහර පොත් ෆිදෙල් කස්ත්‍රෝගේ පරම හතුරු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රකාශන සමාගම් විසින් පලකරණ ලද ඒවාය එනිසා මෙම පොත ෆිදෙල් පිළිබඳව අතිශෝක්ති වර්ණනාවෙන් තොර සමබර පුවත්වලින් සංයුක්ත වූ පොතකි.කියවා බලන්න.ඔහුගැන ඔබේ ආදරය බිඳකිවත් අඩුවේදැයි බලන්න.

#MaruwathMarennathiFidelCastro #GaminiSamarasingheGunasekara #SinhalaPoth #Charithapadana

Weight 0.120 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මැරුවත් මැරුණේ නැති ෆිදෙල් කස්ත්‍රෝ”

Your email address will not be published.