, ,

බට්ටිච්චා සහ කූඹියා

රු180.00

  • Author : රංජිත් ධර්මකීර්ති
  • Publisher : Sakila Publishers
  • First Edition 2011
  • ISBN 978-955-1300-29-6
  • 16 Pages

Out of stock

Author : රංජිත් ධර්මකීර්ති

Publisher : Sakila Publishers

First Edition 2011

ISBN 978-955-1300-29-6

16 Pages

බට්ටිච්චා පුංචි කුරුල්ලෙක් .කූඹියාත් ඉතා පුංචි සතෙක්.ඒත් හිතේ හයිය ඇත්නම් ,අරමුණක් ඇත්නම්, දිනාගන්නට බැරි දෙයක් ලොවේ නැත.බට්ටිච්චා සමඟ මිතුදමක්  ඇතිකරගන්නා පුංචි කූඹි පැටියා ලෝකය දකින හැටි ,දඩයමේ යන නරක ළමයින්ගෙන්  බට්ටිච්චාගේ ජීවිතය  කූඹියා බේරා දෙන හැටි මෙම කෘතිය තුළින්  කියවේ.

#BattichaSahaKoombiya #RanjithDarmakeerthi #SinhalaPoth #lamaintakiyaweemata

Weight 0.056 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බට්ටිච්චා සහ කූඹියා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *