, , ,

තිර රචනයට ප්‍රවේශයක්

රු300.00

  • Author: නන්දන මිල්ලගල
  • Publisher: Samanthi Publishers
  • First Edition 2018
  • ISBN 978-955-084-225-4
  • 87 Pages

Availability: 1 in stock

Spread the love

Author: නන්දන මිල්ලගල

Publisher: Samanthi Publishers

First Edition 2018

ISBN 978-955-084-225-4

87 Pages

 

“ ජීවිතයේ ගලායාම කිසිසේත් සරල රේඛීය නොවේ. එහි ඇත්තේ නැගීම් – වැටීම් සහිත උච්චාවචනයන් ය.     හොඳ -නරක, පව් – පින්, දුප්පත් – පොහොසත් ආදී සියල්ල ඊට අනුරූපය, එම ගලායෑමේ ප්‍රබලතා හඹා යන්න. ඒවා එකට පුරුද්ද සංවිධානය කර ගන්න. රූපාවලී ප්‍රකාශනයක් ලෙස දැන් ලිවීම ආරම්භ කරන්න”

 

#ThiraRachanayataPraveshayak #NandanaMillagala #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.111 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “තිර රචනයට ප්‍රවේශයක්”

Your email address will not be published.