, , ,

ජය ගතිමි ජීවිතය

රු800.00

Author : නිපුන් කුමාර කාලිංග 

Screw it, Let’s do it (by Richard Branson) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher :ෆාස්ට් පබ්ලිෂින් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් 

Edition : First Edition 2018

ISBN : 978-955-677-763-5

Pages : 122

Availability: 1 in stock

Author : නිපුන් කුමාර කාලිංග 

Screw it, Let’s do it (by Richard Branson) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher :ෆාස්ට් පබ්ලිෂින් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් 

Edition : First Edition 2018

ISBN : 978-955-677-763-5

Pages : 122

ලෝකයේ අති සාර්ථක ව්‍යාපාරික ධන කුවේරයන් අතර මුල් හිනිපෙත්තේ සිටින රිචඩ් බ්‍රැන්සන් ජීවිතය ජය ගැනීම උදෙසා කළ සුවිශිෂ්ට කැපවීම පිළිබඳ ආත්මකථනය.

මා සෑම විටම අවස්ථාවන් ග්‍රහණය කර ගනිමින් ද අභියෝගයන් ජය ගනිමින් ද ජීවිතය ගෙවා ඇත. මගේ ජීවන අභිප්‍රාය වූයේ අභියෝග පිහිටුවාගෙන ඒවා කරා ළඟාවීම ය. ජීවිතයේ උගත් සෑම පාඩමක්ම, මෙම ක්‍රියාවන්ගේ සෘජු ප්‍රතිඵලයකි.

කිසිවක් නොසිතන්න – එය සිදුකරන්න

හැකි යයි සිතන්න – බැහැ යයි නොසිතන්න

ඔබට අභියෝග කරන්න – ඉලක්ක ඇතිකර ගන්න

විනෝද වන්න – වෙනසක් සිදු කරන්න

ඔබේ දෙපයින් නැඟී සිටින්න – අවංකවන්න

ජීවිතය උපරිමයෙන් රසවිඳිමින් ගෙවන්න 

#JayaGathimiJeewithaya #NipunKumaraKalinga

Weight 0.153 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ජය ගතිමි ජීවිතය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *