, , , ,

ඔබ, ඔබ සමඟ සතුටින් ජීවත් වෙන්නේ කෙසේද? සහ තවත් දේශන

රු250.00

  • Author : සමරසිංහ ගුණසේකර
  • Publisher: Sunera Publishers
  • First Edition 2016
  • ISBN 978-955-0079-79-7
  • 128 Pages

Out of stock

Spread the love

Author : සමරසිංහ ගුණසේකර

Publisher: Sunera Publishers

First Edition 2016

ISBN 978-955-0079-79-7

128 Pages

 

Dharmma Awakening

ඔබ, ඔබ සමඟ සතුටින් ජීවත් වෙන්නේ කෙසේද?

What to do with suffering

දුක හා සැප එකම කාසියේ දෙපැත්ත වගේ

Five Aggregates

ඇත්තටම ඔබ කවුද?

Hatred and how to overcome it

ත්‍රස්තවාදය එරෙහිව අවිහිංසාවාදය

#ObaObaSamagaSathutunJeewathVanneKesedaSahaThawathDeshana #SamarasingheGunasekara #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.160 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඔබ, ඔබ සමඟ සතුටින් ජීවත් වෙන්නේ කෙසේද? සහ තවත් දේශන”

Your email address will not be published.